You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
aitzol 69431db6aa readme 1 year ago
Fan - Haizemailea.fzpz first commit 2 years ago
LICENSE Initial commit 2 years ago
README.md readme 1 year ago
fan_control first commit 2 years ago
fan_control.service first commit 2 years ago
fan_control_muntaia-0.1.fzz first commit 2 years ago
fan_control_muntaia-0.1.png first commit 2 years ago
fan_control_muntaia-0.2.fzz first commit 2 years ago
requirements.txt first commit 2 years ago
simulazioa-0.1.txt first commit 2 years ago
simulazioa-0.2.txt first commit 2 years ago

README.md

Hozte-sistema Raspberry Pi 4 batean

https://apunteak.lainoa.eus/post61f18774a1ea181132376291

v0.1:

 • Oinarrizko eskema NPN transistorea switch moduan konfiguratuta, emitter edo igorlea GND-era ezarrita.

 • Zirkuitoaren osagaiak:

  • 2N2222 transistorea edo baliokidea
  • 680 Ω-eko erresistentzia
  • 5Vdc haizemailea

v0.2:

 • Haizemailea martxan dagoela adierazten duen LED bat gehitu da zirkuitoan.

 • Haizemailearen deskonexioak sor ditzakeen korronte-gailur iragankorrengandik zirkuitoa babesteko diodo bat gehitu da antiparaleloan.

 • Zirkuitoaren osagaiak:

  • 2N2222 transistorea edo baliokidea
  • 1N4001 diodoa edo baliokidea
  • 680 Ω-eko erresistentzia
  • 220 Ω-eko erresistentzia
  • LED diodoa
  • 5Vdc haizemailea

zirkuito simulazioak

https://falstad.com/circuit/circuitjs.html