You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

819 B

Hozte-sistema Raspberry Pi 4 batean

https://apunteak.lainoa.eus/post61f18774a1ea181132376291

v0.1:

 • Oinarrizko eskema NPN transistorea switch moduan konfiguratuta, emitter edo igorlea GND-era ezarrita.

 • Zirkuitoaren osagaiak:

  • 2N2222 transistorea edo baliokidea
  • 680 Ω-eko erresistentzia
  • 5Vdc haizemailea

v0.2:

 • Haizemailea martxan dagoela adierazten duen LED bat gehitu da zirkuitoan.

 • Haizemailearen deskonexioak sor ditzakeen korronte-gailur iragankorrengandik zirkuitoa babesteko diodo bat gehitu da antiparaleloan.

 • Zirkuitoaren osagaiak:

  • 2N2222 transistorea edo baliokidea
  • 1N4001 diodoa edo baliokidea
  • 680 Ω-eko erresistentzia
  • 220 Ω-eko erresistentzia
  • LED diodoa
  • 5Vdc haizemailea

zirkuito simulazioak

https://falstad.com/circuit/circuitjs.html