You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
aitzol76 db79d9d3bc
license
11 months ago
backup readmea 11 months ago
schema eguneraketa 11 months ago
.gitignore readmea 11 months ago
Dockerfile readmea 11 months ago
LICENSE license 11 months ago
README.md license 11 months ago
docker-compose.yaml eguneraketa 11 months ago
screenshot.png irudia 11 months ago

README.md

LDAP zerbitzaria eta kudeaketa bezeroa

LDAP zerbitzaria eta kudeaketarako bezeroaren instalakuntza eredua da hau. Zerbitzariak @osixia-ren osixia/openldap Docker irudia du oinarritzat, bezeroak osixia/phpldapadmin irudia.

Zerbitzariari erabiltzaileen kontuen kudeaketarako egitura eskema bat txertatu zaio, baita erabiltzaile zerrenda bat ere, adibide moduan. Instalakuntza amaitzean zerbitzaria eta bezeroa Docker edukiontzi banatan izango dira martxan. LDAP zerbitzaria PhpLdapAdmin bidez kudeatu ahal izango da.

Instalakuntza

Instalakuntza Debian 11 bullseye, Ubuntu 20.04 eta Raspberry Pi OS Lite(Debian 11) distribuzioetan probatu da.

Urratsak

Biltegi honetako edukiak klonatu eta edukiontziak eraiki:

git clone https://git.lainoa.eus/aitzol/ldap-docker
cd ldap-docker
sudo docker build -t osixia/openldap . 
docker-compose up -d

instalakuntza egiaztatu

Docker edukiontziak martxan daudela egiaztatu:

docker ps -a

Zerbitzariaren kudeaketarako nabigatzailean localhost:8080 helbidera jo eta administratzaile moduan logeatu:

erabiltzailea: cn=admin,dc=example,dc=org
pasahitza: admin

Screenshot

alt text

Lizentzia

Lan hau GPLv3 License lizentziapean aurkitzen da. Lizentziaren textu osoa eskuratzeko ikusi ondorengo esteka.