This commit is contained in:
aitzol76 2022-04-23 16:39:05 +02:00
parent 0b3909a7d7
commit 005f637adf
2 changed files with 10 additions and 4 deletions

View File

@ -31,10 +31,16 @@ Biltegi honetako edukiak klonatu eta edukiontziak eraiki:
docker-compose up -d
#### instalakuntza egiaztatu
* docker ps -a (edukiontziak ikusi)
## LDAP zerbitzariaren kudeaketa
* localhost:8080
* logeatu:
Docker edukiontziak martxan daudela egiaztatu:
docker ps -a
Zerbitzariaren kudeaketarako nabigatzailean localhost:8080 helbidera jo eta administratzaile moduan logeatu:
erabiltzailea: cn=admin,dc=example,dc=org
pasahitza: admin
## Screenshot
![alt text](screenshot.png "Screenshot")

BIN
screenshot.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 128 KiB