03.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Pug
Go to file
aitzol 1bbe6c5eeb azkena 2021-04-24 13:05:36 +02:00
public garapenean... 2021-04-20 16:24:53 +02:00
routes garapenean... 2021-04-20 16:24:53 +02:00
views azkena 2021-04-24 13:05:36 +02:00
.gitignore azkena 2021-04-24 13:05:36 +02:00
LICENSE Initial commit 2021-03-16 20:01:52 +01:00
README.md eguneraketa 2021-04-23 11:46:28 +02:00
index.js azkena 2021-04-24 13:05:36 +02:00
package.json garapenean... 2021-04-20 16:24:53 +02:00

README.md

Ariketa-03

03.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Pug

https://apunteak.lainoa.eus/post60427300b75d960d00823bb7

Instalakuntza

git clone https://git.lainoa.eus/aitzol/ariketa-03.git
cd ariketa-03
npm install

Test

node index.js

localhost:8080

Demo

demoa