01.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Express.js https://apunteak.lainoa.eus
Go to file
Aitzol Berasategi 518403e2f8 update 2021-04-20 06:55:31 +02:00
.gitignore .gitignore 2021-04-01 17:05:41 +02:00
LICENSE eguneraketa 2021-03-05 16:38:12 +01:00
README.md Eguneraketa 2021-03-07 16:25:20 +01:00
index.js ariketari dagokion index.js fitxategia 2021-04-08 11:41:31 +02:00
package.json update 2021-04-20 06:55:31 +02:00

README.md

Ariketa-01

01.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Http zerbitzaria

https://apunteak.lainoa.eus/post6035433e2a78d6208795d0c7

Instalakuntza

git clone https://git.lainoa.eus/aitzol/ariketa-01.git
cd ariketa-01
npm install

Test

node index.js

localhost:8080

Demo

demoa