01.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Express.js https://apunteak.lainoa.eus
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Aitzol Berasategi 518403e2f8 update 2 years ago
.gitignore .gitignore 3 years ago
LICENSE eguneraketa 3 years ago
README.md Eguneraketa 3 years ago
index.js ariketari dagokion index.js fitxategia 3 years ago
package.json update 2 years ago

README.md

Ariketa-01

01.-Oinarrizko web aplikazio bat eraiki Node.js, Express.js eta Pug erabiliz - Http zerbitzaria

https://apunteak.lainoa.eus/post6035433e2a78d6208795d0c7

Instalakuntza

git clone https://git.lainoa.eus/aitzol/ariketa-01.git
cd ariketa-01
npm install

Test

node index.js

localhost:8080

Demo

demoa